Berättelser

BRCAinfo

OM KVINNOR. AV KVINNOR.

Berättelser från oss med mutation på BRCA-generna


Kvinnor som har konstaterad ökad risk för bröstcancer och äggstockscancer har ofta liknande funderingar men samtidigt är det en ovanlig diagnos och man står ensam med tankarna. En del kvinnor får diagnosen mycket unga, andra i medelåldern, för en del kommer det som en chock, somliga tycker det är en lättnad. Några vill genast göra förebyggande operationer, andra känner sig mer osäkra och vissa vill inte alls. En och annan har redan hunnit få cancer och en del har blivit friskförklarade.


På BRCAinfo fokuserar vi på vad som går att göra förebyggande - inte på cancer men biland innehåller berättelserna båda delar.

Annas berättelser är i tre delar och skriven under processen, tankar och känslor här och nu och härstammar från en dagbok.

Vi vill ha fler berättelser från er kvinnor! Läs mer på Kontakt.

                    


BRCA info

info@brcainfo.se


En arena för kvinnor som på grund av genmutation har ökad risk att få bröst- och äggstockscancer.

                    

Copyright © All Rights Reserved